banner

Pořiďte si vlastního robota

(Vyšlo v časopisu DIREKT, autor: Petr Nachtmann)

Na firemním webu může dojít k různým technickým problémům. Velkou část z nich zjistíme v reportech z Google Webmaster Tools či z Bing Webmaster Tools. Data v těchto reportech však nejsou vždy kompletní (záleží, které stránky vyhledávač považuje za hodné svého zájmu) a typicky jsou zpřístupněna s několikadenním zpožděním. Je tedy nutné pořídit si vlastního hlídacího robota.

V našich krajích je nejvíce oblíben nástroj Xenu's Link Sleuth (zdarma pro Windows). Pokročilejší funkce nabízí AnalogX LinkExaminer (zdarma pro Windows).

Kvalitní data o crawlování získáte, když si zaplatíte Screaming Frog SEO Spider (pro Windows, OS X a Ubuntu).

Výkon a stabilitu webu je možno sledovat i pomocí jednoduchých skriptů v PHP či jiném podobném jazyce. Pokud již máte seznam důležitých stránek na svém webu, je možné je předhodit měřícímu skriptu a hlídat zejména:

Dobu načtení stránky (nenačítá se pomalu?)

Stavový kód (200 OK, nebo došlo k maléru?)

Délku a obsah stránky (je obsah v pořádku, nebo jej nahradilo například hlášení o chybě při práci s databází?)

Naměřené hodnoty by měl měřící skript zaprotokolovat pro sledování vývoje situace a pro případnou reklamaci u dodavatele.

 
Nahoru
 
Sdílet na: