banner

Co umíme?

Zviditelníme váš web na internetu

 • zlepšíme jeho umístění ve vyhledávačích
 • přivedeme na váš web více zákazníků
 • máme dlouholetou praxi v oboru, SEO se věnujeme profesionálně již od roku 2006
 • jsme schopni zvýšit návštěvnost webu o stovky procent
 • máme unikátní a velmi široké technické znalosti v oboru, průběžně sledujeme novinky a implementujeme nové postupy
 • máme reference od významných společností
 • používáme nejmodernější postupy na trhu
 • nepoužíváme zakázané praktiky, u kterých by hrozila penalizace vašeho webu. Postupujeme podle pravidel vyhledávačů tak, aby Váš web nebyl penalizován.
 • věnujeme se publikační činnosti v odborných médiích
 • klienti nás hodnotí dle dosažených výsledků, nebojíme se výkonového zpoplatnění (klient platí až za dosažené výsledky)

 

Kdy začít

SEO se můžete začít věnovat v jakékoli fázi životního cyklu webu. Čím dříve začnete, tím jednodušší a levnější to bude.

 

Průběžné SEO

Pokud je již váš web hotov, budeme sledovat a analyzovat jeho návštěvnost z vyhledávačů.
Budeme vás upozorňovat na rizika, které vašemu webu mohou hrozit.
Budeme přicházet s dalšími způsoby zlepšení návštěvnosti vašeho webu.
Dohlédneme, aby nutná opatření byla skutečně implementována.
Tím zvyšujeme návštěvnost webu a zisk klienta.

 

Jak postupujeme?

Při práci pro klienty využíváme kvalitní nástroje pro získávání a zpracování dat. Některé jsou běžně dostupné, jiné byly pro nás vytvořeny na zakázku:

 

Na začátku audit

Ve spolupráci s klientem shromáždíme co nejvíce dat a informací o existujícím nebo plánovaném webu.
Najdeme jeho silné a slabé stránky.
Prověříme, zda mimoděk nepoužíváte zakázané postupy, které vyhledávače trestají snížením ohodnocení, či dokonce vyřazením z databáze.

 

Analýza klíčových slov

Společně s klientem vytvoříme seznam relevantních profilových dotazů pro daný web. U středních a velkých webů zpravidla nalezneme stovky až tisíce klíčových slov. Ty pak dokážeme profiltrovat o vyselektovat z nich ty důležité. Výsledkem je prioritizovaný seznam dotazů, na které budeme cílit.

Seznam relevantních profilových dotazů si lze představit jako staroegyptskou pyramidu:

 • vrcholek představuje relativně malý počet nejdůležitějších klíčových slov (typicky 10 až 20), těm se musíme věnovat nejpečlivěji
 • střední část pyramidy představují další, o něco méně významné dotazy (typicky desítky až stovky dotazů), které si také zaslouží pozornost
 • spodek pyramidy tvoří stovky až tisíce dotazů, kterým se věnujeme v obecné rovině

Optimalizace je z velké části založena na přizpůsobení se frázím, která uživatelé nejčastěji vyhledávají ve chvíli, kdy mají potřebu shodnou s vámi nabízeným produktem.

Například nabízíte „úvěr“, ale uživatelé mnohem častěji hledají „půjčku“. Znalost frází z vašeho oboru a jejich popularity je stěžejní pro přípravu relevantního obsahu, který má šanci obsadit přední příčky výsledků vyhledávání.

Z analýzy klíčových slov vykrystalizuje vhodná informační architektura a návrh obsahu jednotlivých stránek.

Při vytváření informační architektury a metodiky vytváření obsahu stránek řešíme strukturu webu, navigačních mechanismy a provázání jednotlivých stránek z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Je ověřována kvalita interního prolinkování webu i kvalita obsahu jednotlivých stránek.

Z auditu vzejde seznam technických a organizačních opatření, které je nutno učinit pro úspěch webu ve vyhledávačích.

Klient tak obdrží v písemné podobě přesný návod, jak postupovat při rozvíjení webu.

Práce na SEO kuchařce nekončí vytištěním dokumentu. Samozřejmá a nutná je následná osobní konzultace a prezentace návrhu opatření klientovi a vývojářům. Vysvětlíme případné nejasnosti a během implementace navržených opatření jsme stále k dispozici k průběžným technickým konzultacím.

 

Strategie linkbuildingu

Získávání zpětných odkazů (linkbuilding) a jejich udržení je důležité pro získání a udržení reputace webu u vyhledávačů i u uživatelů.
Odkazy na váš web (na hlavní stránku i do obsahu vašeho webu) by měly vznikat přirozeně. S rozumnou mírou lze tento proces urychlit proaktivní spolupráci s významnými weby.
Nikdy však nesmíme spamovat weby nelegitimními spamovými odkazy bez přínosu pro vyhledávače.
Péče o linkbuilding by měla začít před spuštěním webu a pokračovat po celou dobu jeho života.

 

Cyklus práce

V pravidelných cyklech (o délce 1 týden až 1 měsíc) kontrolujeme implementaci SEO i obecně stav webu, jeho postavení ve vyhledávačích a analyzujeme příležitosti i nástrahy, které webu klade konkurenční boj ve vyhledávačích.

Poskytujeme tedy průběžný dohled a technický dozor nad vašim webem.

 
Nahoru
 
Sdílet na: